Category Archives: Uncategorized

איך ולמה אנחנו בוחרים בן זוג

במי אנחנו בוחרים להתאהב?

כששואלים זוגות מדוע הם נמצאים עם בן הזוג, נשמע פעמים רבות את התשובה "התאהבתי בו, זה ענין של כימיה" או, אי אפשר לדעת בדיוק למה מתאהבים ותשובות דומות. עם זאת, בהחלט ניתן להבין ולנתח את הבחירות שלנו את בני הזוג. 

 

התאמה או ניגודים

ידועה השאלה מה יותר עובד בזוגיות. האם תכונות דומות מתאימות או שמא דווקא אנחנו נמשכים לניגודים. מחקרים רבים נערכו בנושא זה. המסקנות המתגבשות הן אנחנו בוחרים בן זוג שדומה לנו בתכונות בסיסיות, אך שונה מאיתנו בדרך כלל בתכונה אחת או שתיים חשובות. בתכונות הדומות בדרך כלל המאפיינים הסוציודמוגרפים. כלומר, אנחנו בוחרים מישהו שדומה לנו בסגנון החיים, ברקע ובתפיסות, בדרך כלל זה גם יוביל להתאמה בציפיות מהזוגיות כי הרי האדם הוא תבנית נוף מולדתו, כך שאם שני בני הזוג צמחו באותו נוף, הם ישקפו רצונות וציפיות דומות. בנוסף, עצם הענין של דומות ומוכרות, תורם למשיכה. התופעה נקראת 'אפקט החשיפה בלבד' (mere expusure effect), ראו בויקיפידה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mere-exposure_effect

בתכונות השונות יכללו תכונות חשובות כדון מופנים או מוחצן, אוהב חברה או מסתגר, בעל גישה אופטימית לחיים לעומת פסימית. התכונות השונות הללו מהוות בהתחלה את מוקד המשיכה.אך לאחר מכן פעמים רבות  (בדרך כלל לאחר כמה שנים) הן מתחילות ליצור מתח וחיכוך בין בני הזוג. 

שיחזור יחסים ראשוניים עם ההורים 

גורם נוסף על פיו אנחנו בוחרים או נמשכים לבן זוג, הינו שיחזור יחסים ראשוניים עם ההורים. בדרך כלל (למרבה הצער) יותר לתכונות השליליות של ההורים מאשר לחיוביות, משום שהם אלה שהשאירו בנו צלקת, שבוערת בנו הרצון לשנותה. לדוג' צעירה שהרגישה לא מספיק נאהבת על יד אביה; שהוא לא התלהב ממנה בילדותה, לא העניק לה תחושת בטחון בכמה היא טובה, מקסימה ויפה, ולא חיזק אותה מספיק. "תחפש" גבר שיהיה אמביוולנטי כלפיה, שירצה אותה, אך במשורה. שלא מספיק יתלהב ממנה או יתן ויעניק לה. 

כמבון שהרצון והחיפוש הזה, נעשים על ידי הלא מודע וכך אם נשאל את האדם או הבחורה במקרה שתארנו, בוודאי שתגיד שהיא רוצה גבר שיעניק לה, הרי זה הכי חשוב לה. אולם למעשה, אם נבחן את ההיסטוריה שלה, נראה שהיא נמשכת דווקא לגברים שלא משתוקקים אליה ומעניקים לה, ודווקא את הגברים שמאד רצו אותה, היא פסלה מסיבות שונות (שהיא כמובן תחווה אותם כאמיתיות מאד, וכנראה שהן אכן גם אמיתיות) אולם ברובד עמוק יותר, שוכן הרצון לשחזור ותיקון. אני בוחרת מישהו כמו אבא שלא אוהב אותי והשאיפה היא שהוא יראה מי אני ואז יאהב אותי מאד, ובכך יבוצע התיקון של הפצע הקדמון.